Surt al Carrer a Pintar Mandales!

"El far" surt al carrer a pintar mandales, t’hi apuntes?

L’Associació de veïns de Sant Oleguer ens ho a posat molt fàcil, i els agraïm.

El diumenge 19 d’abril en el carrer Sol i Padris es faran diverses activitats dirigides a tothom, especialment a les famílies ja que podran participar pares, mares, fills, cosins , germans i veïnat en general.

Hauran activitats lúdiques varies, com ara titelles i tallers diversos.

Nosaltres hi serem com associació d'ajuda a persones amb càncer PER TAL DE DIVULGAR ELS NOSTRES PROJECTES I TAMBÉ PER PARTICIPAR ACTIVAMENT EN EL TALLER DE PINTURA DE MANDALES. Quans més serem més riurem.

Haurà també venda de llibres. El benefici de la venta de aquests llibres serà donat al FAR, la qual cosa ens ajudarà a pagar algunes despeses.

Podem passar una matinal força divertida... anime-ho-vos a venir!